Apr 19, 2016, 1:28 PM

Thank you, St Thomas senior (and Pawsitivity volunteer) Thomas Osmolak!